Erdogan “thërret” shqipëtarët ti bashkohen atij ‘Hajdeni të marrim bashk Çamërinë pi.sm.iIitetit grek’?

Erdogan “thërret” shqipëtarët ti bashkohen atij ‘Hajdeni të marrim bashk Çamërinë pi.sm.iIitetit grek’?

Erdogan “thërret” shqipëtarët ti bashkohen atij ‘Hajdeni të marrim bashk Çamërinë pi.sm.iIitetit grek’?

Erdogan “thërret” shqipëtarët ti bashkohen atij ‘Hajdeni të marrim bashk Çamërinë pi.sm.iIitetit grek’?Nëse nis lu fta greko-turke, Ministria e Mb rojtjes e R. së Çamërisë së bashku me U ѕhtrinë Çl irimtare të Çamërisë s’duhet ndejtur këmbëk ryq, po të shfr ytëzohet ky ra st për kthimin e tokave çame të vje dhur nga grekët sh ovínistë. Abdylvehap Murati Sna ka vje dh kush tokat tona, por u dheheqesit shqiptar i kan shi tur me trad heti. Kasam Dervishi Udheheqsit tan i ka kap, smu ndja e pu lave- gj umi…..PER TE LEX.UAR ME SHUME SHT,YPNI HAPS.IREN REK.LAMUESE TUTJE

Leave a comment

Your email address will not be published.