Politikanja nga Bjellorusia me fjale te medha per te madhin Albin Kurtin / Ja qfare tha ajo per Kurtin

Politikanja nga Bjellorusia me fjale te medha per te madhin Albin Kurtin / Ja qfare tha ajo per Kurtin

Politikanja nga Bjellorusia me fjale te medha per te madhin Albin Kurtin / Ja qfare tha ajo per Kurtin

Liderja e opozitës në Bjellorusi, Sviatlana Tsikhanouskaya, është takuar sot me Kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, takim ky i pari në mes tyre.Përmes një postimi në Twitter, Tsikhanouskaya tha se nd,jeu një lid,hje me Kurtin, pasi, siç tha ajo, ashtu si bash,kësh,orti i saj, ai u dë,nua me bu,rg për mb,rojt,jen e de,mokra,cisë, transmeton Klankosova.tv“Takimi ynë i parë pe,rson,al – dhe ndje,va një li,dhje me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. Ashtu si bash,këshorti im Siarhei, ai u dë,n,ua me vite b,urg për mbr,ojtj,en e demokracisë 20 vjet më parë”, ka shruar Tsikhanouskaya në Twitter.Ajo e ka fa,lën,der,uar Kosovën që iu bashkua sa,nks,ione,ve ndërkombëtare kundër Bjellorusisë, duke sh,tuar se bje,llorusët e vler,ësoj,në një soli,darite,t të tillë.Kurti e vl,erës,oi gu,ximi,n dhe angazhimin e Tsikhanouskaya për një Bjellorusi demokratike. Ai tha se me ve,ndos,mër,inë dhe përk,usht,imin e saj, ajo ka f,ituar mbës,hte,tje,n e demokr,ac,ive botërore.

Leave a comment

Your email address will not be published.