Ja detajet se si u krye aksioni i pare i UÇK-së në vitin 1992

Ja detajet se si u krye aksioni i pare i UÇK-së në vitin 1992

Ja detajet se si u krye aksioni i pare i UÇK-së në vitin 1992

a detajet se si u krye aksioni i pare i UÇK-sē nē vitin 1992.Si u krye aksioni i parē i UÇK-sē nē 1992 me vendim tē posaçēm tē strukturave tē UÇK-sē.Pjesē nga inter,vista e kreut tē LPK-sē z. Bedri Islami pēr gazetēn shqip nē vitin 2007. Ak sio,ni ishte zhvilluar ndaj for,cave poIi,core serbe tē cilat mall,tretonin popullatēn e pafaj,shme shqiptare nē Rajonin e Drenicēs.KALOÇI: Nē disa media, kēndej dhe andej kufirit tē sotēm politik tē Shqipērisē, ēshtē shkruar se Hashim Thaçi ka marrē pjesē nē ak si,onet e para tē Ush tri,sē Çlirimtare tē Kosovēs. Si qēndron e vērteta rreth kēsaj qē i atribuohet Thaçit?

ISLAMI: Ēshtē mē se e saktē. Hashim Thaçi ka marrē pjesē nē disa ak si,one. Nē njērin prej tyre ka qenē bashkē me Sami Lushtakun, Jakup Nuren dhe Ramiz Lladrovcin. Kjo ka ndodhur nē vitin 1992. Ak sio,ni i bērē nē Drenasin e sotēm, ēshtē i njohur. Por e rēndēsishme ēshtē tē bēhet i njohur fakti se ky ak si,on ishte i pari qē bēhej me vendim tē posaçēm tē strukturave tē Ush tri,sē Çlirimtare tē Kosovēs. Aks io,net e deriatēhershme ishin bērē nga organizata, por tashmē ishte ngritur edhe struktura ush ta,rake e saj dhe kjo ndodhte pēr herē tē parē nē lēvizjet iIe,gale. Pra Hashimi ēshtē njēri ndēr pjesētarēt e parē tē ak sio,neve iIe,gale.
KALOÇI: Pēr kētē ak sio,n ka ndodhur edhe dēnimi mē pas i Hashim Thaçit nga gjy,katat serbe?
ISLAMI: Dē,nimi i tij nuk ka lidhje vetēm me kētē ak si,on. Bartēsit e kētij ak si,oni vetēm tash, pēr herē tē parē, bēhen tē njohur. Hashim Thaçi ēshtē dē,nuar nē grupin e njohur si “Grupi i Drenicēs”, prijēs i sē cilit ka qenē Adem Jashari. Gjy,katēsja hetuese, Danica Marinkoviqi, mē 4 tetor 1996 mori aktvendimin pēr zbatimin e hetimeve kundēr 15 iIe,galēve, nga tē cilēt vetēm tre ishin tē a rre,stuar, ndērsa tē tjerēt ndodheshin nē a rra,ti. Hashimi ishte njēri prej tyre. Ai a ku,zohej se nē natēn mes 13 dhe 14 prillit 1993, pra nē pragun e 25-vjetorit tē tij, sē bashku me disa shokē, kishin planifikuar njē ak si,on, i cili kishte mbetur pa u realizuar. Nē pērfundimin e aktgjy,kimit, Hashim Thaçi do tē dē,nohej me 10 vite b ur,g, ēshtē i njējti gjyq, nē tē cilin Adem Jashari dē,nohet, po ashtu nē mungesē, me 20 vite.

Leave a comment

Your email address will not be published.