“Kurtit dhe Osmanit nuk ju takon te merren me Rusine / Ja nga kush po ju vjen kjo goditje e rende

“Kurtit dhe Osmanit nuk ju takon te merren me Rusine / Ja nga kush po ju vjen kjo goditje e rende

“Kurtit dhe Osmanit nuk ju takon te merren me Rusine / Ja nga kush po ju vjen kjo goditje e rende

Analisti politik Nexhmedin Spahiu, ka kom.entuar pjes.ë.marrjen e kr.yemin.istrit Albin Kurti dhe presidentës Osmani në ko.nfer.encën e Sigurisë në Mynih.Ai u sh.preh se li.derëve koso.varë nuk u t.akon të mer.ren me Rusinë.
Sipas t.ij, është “shu.më pr.epote.nte dhe n.aive ta bë.sh atë çfarë po bëjnë lide.rët koso.varë në këtë dre.jt.im dhe qes.harake ku.ptohet”.

“Mirë që kanë marrë pjesë. Po nuk u takon liderëve kosovarë me u marrë me Rusinë. Është shumë pre.potente dhe n.aive ta bësh atë çfarë po bëjnë lid.erët kosov.arë në këtë dre.jtim dhe qesha.rake k.uptohet”, u shpreh Spahiu.Ndryshe, Osmani e Kurti kanë pasur takime të shumta gjatë kësaj konference, e cila u zhvillua për disa ditë radhazi.Kryeministri Albin Kurti është lavdëruar për tak.imet e shumta që ki.shte në Munih.

Leave a comment

Your email address will not be published.