Qytetaret bejne gjestin qe po dridh Vjosa Osmanin dhe Albin Kurtin

Qytetaret bejne gjestin qe po dridh Vjosa Osmanin dhe Albin Kurtin

Qytetaret bejne gjestin qe po dridh Vjosa Osmanin dhe Albin Kurtin

Fa,tur,at e shpë,rnd,ara tek disa kons,umat,orë kanë shka,kt,uar pakën,aqë,si.“Miq do të befa,so,heni nga fat,ura e r,rymës për këtë muaj! Mua sapo më befa,soj! 100%”, ka shkruar artisti, Astrit Kabashi.“Mas,ha,llah, Kimetja 99 Euro e kus,ur rry,më, pa nejt kur,rë në banesë, dy veta, veç mbas 5-ve kthehemi në shtëpi…!”, ka shkruar opi,nioni,stj,a, Kimete Berisha.Një tjetër qytetarë ka pu,blik,uar fatu,rën e tij, dhe ka kërkuar nga Albin Kurti dhe Vjosa Osmani që ta or,ient,jnë se në cilën bankë të marrë kre,di që ta pa,g,uaj rr,ymën?

Leave a comment

Your email address will not be published.