Mbajtja urgjente e mbledhjes se Keshillit te Sigurimit te OKB-se, Rusia del me nje kerkese absurde – Ja cfare po kerkojne ata

Mbajtja urgjente e mbledhjes se Keshillit te Sigurimit te OKB-se, Rusia del me nje kerkese absurde – Ja cfare po kerkojne ata

Mbajtja urgjente e mbledhjes se Keshillit te Sigurimit te OKB-se, Rusia del me nje kerkese absurde – Ja cfare po kerkojne ata

Mbajtja urgjente e mbledhjes se Keshillit te Sigurimit te OKB-se, Rusia del me nje kerkese absurde – Ja cfare po kerkojne ata.Konfirmohet mbajtja ur,gjente e mbledhjes sē KS tē OKB-sē, Rusia del me kērkesē absurde.Tashmē ēshtē konfirmuar se mbledh,ja e Kēshillit tē Sigurimit tē OKB-sē rreth Ukrainēs do tē mbahet.Kjo mbledh,je vjen pasi u kērkua nga Ukraina, pas veprimeve iIe,gale tē Rusisē nē terri,torin e saj.The Guardian raporton se Rusia, qē ēshtē udhē,heqēsja aktuale e Kēshillit ka njoftuar qē mbledh,ja do tē bēhet nē dyer tē mbyllura.Ndēr,kohē, SHBA, Britania e Madhe, Franca, Irlanda, Norvegjia dhe tē tjerēt po kērkojnē qē mbledh,ja tē jetē publike.Kjo ēshtē pēr,plasja e parē rreth çēshtjes nē Kēshill tē Sigurimit dhe mbetet tē shihet se si do tē pēr,fundojē e gjithē ngjarja pas pak.

Leave a comment

Your email address will not be published.