Çfare veprimesh ndermori Biden ndaj Putin? – Ja per çfare sanksione behet fjale te vendosura ndaj Rusise

Çfare veprimesh ndermori Biden ndaj Putin? – Ja per çfare sanksione behet fjale te vendosura ndaj Rusise

Çfare veprimesh ndermori Biden ndaj Putin? – Ja per çfare sanksione behet fjale te vendosura ndaj Rusise

Çfare veprimesh ndermori Biden ndaj Putin? – Ja per çfare sa,nksione behet fjale te vendosura ndaj Rusise.Çfarē veprimesh mori J oe Bi den ndaj Putinit? – Ja çfarē pērfshijnē sa,nksionet e vendosura ndaj Rusisē.Pre,sidenti ame ri,kan, J oe Bi den po sa,nksionon oli gar,kēt rusē nē shenjē hakmarr,jeje pēr veprimin kundēr Ukrainēs dhe gjithashtu para,lajmēroi pēr masa tē mētejshme.Ai tha gjithashtu se SHBA po lēviz forcat pēr tē mbrojtur aleatēt baltik tē NATO-s ndērsa Rusia forcon praninē e saj nē Lindje, pēr,cjell Periskopi.Sa,nksionet e tjera pērfshijnē:

Anulimi i Nord Stream 2
Sa,nksione tē plota bllokuese ndaj bankēs VEB
Sa,nksionet ndaj bankēs ush ta,rake tē Rusisē
Sa,nksionet pēr borxhin sovran tē Rusisē
Trupat am eri,kane do tē vendosen nē shtetet baltike
“Ne po zbatojmē sa,nksione tē plota bllokuese ndaj dy institucioneve tē mēdha financiare ruse, VEB dhe bankēs sē tyre ush ta,rake”
“Ne po zbatojmē sa,nksione gjithē,pērfshirēse ndaj borxhit sovran rus. Kjo do tē thotē se ne e kemi ndērprerē qeverinē e Rusisē nga financimi perēndimor, ajo nuk mund tē mbledhē mē para nga Perēndimi dhe nuk mund tē tregtojē borxhin e saj tē ri as nē tregjet tona apo nē tregjet evro,piane”, tha B iden
Ai ndēr tē tjera shtoi se “duke filluar nga nesēr dhe duke vazhduar nē ditēt nē vijim, ne gjithashtu do tē vendosim sa,nksione ndaj elitave ruse dhe anētarēve tē familjeve tē tyre. Ata marrin pjesē nē pērfitimet ko rrup,tive tē politikave tē Kremlinit dhe duhet tē ndajnē gjithashtu dhimbjen.”Biden tha se SHBA-ja kishte bashkē,punuar me Gjermaninē nē ndalimin e Nord Stream 2.“Ndērsa Rusia mendon lēvizjen e saj tē radhēs, ne kemi gjithashtu tē pēr,gatitur lēvizjen tonē tē ardhshme. Rusia do tē paguajē njē çmim edhe mē tē lartē nēse vazhdon ag,resionin e saj, duke pēr,fshirē sa,nksione shtesē”.

Leave a comment

Your email address will not be published.