Ja fjalet e Avokatit te Hashim Thaçit qe po dridhin vendin – Zbulon skandalin e ZPS-se dhe nuk po pranohet kjo gje

Ja fjalet e Avokatit te Hashim Thaçit qe po dridhin vendin – Zbulon skandalin e ZPS-se dhe nuk po pranohet kjo gje

Ja fjalet e Avokatit te Hashim Thaçit qe po dridhin vendin – Zbulon skandalin e ZPS-se dhe nuk po pranohet kjo gje

Ja fjalet e Avokatit te Hashim Thaçit qe po dridhin vendin – Zbulon skandalin e ZPS-se dhe nuk po pranohet kjo gje.Avokati i Thaçit: Pro ku,roria frikēsoi dēshmitarēt, i thirri si tē dyshuar.Avo,kati i ish-presidentit Thaçi, Gregory Keohe, nē seancēn e sotme ka a ku,zuar ashpēr Pro ku,rorinē e cila sipas tij ka frikēsuar dēshmitarē duke i thirrur si tē dyshuar.Ai tha se Pro ku,roria ka folur “budallallēqe” kur ka a ku,zuar mbrojtjen se mund t’i frikēsojē dēshmitarēt.“Cili prej kētyre 157 dē,shmitarēve tē mbrojtur ēshtē frikēsuar? A ka ndonjē provē? Tē dēgjoj kētē buda,llallēk. Ne duhet tē paraqitemi pērpara çdo interviste qē bēn mbrojtja, dhe dē,shmitari s’mund tē heq dorē. Ēshtē diçka qē paraqitet nēn maskēn e fri,kēsimit. Ekspertēt ndēr,kombētarē qē nuk kanē mundur ZPS t’i marrē, mos janē kēr cē,nuar vallē, mos i kanē dēgjuar tē tjerē, sigurisht qē jo. Pro,blemi i gjy,katēs ēshtē se ata qē po u para,qesin ēshtē klima e frikēsimit pēr dēmtimin e klientit tim dhe tē tjerēve. Mē besoni, ZPS do tē sjelli frikēn e tyre aty. Individi qē u thirr qē u tha se ēshtē i dy,shuar. I thanē qē do tē jetē i dy,shuar. Dhe ka shumē dēshmitarē tē tillē tē frikēsuar nga Pro ku,roria. Nuk donin tē a ku,zoheshin, nuk donin tē ngriteshin akta ku,za ndaj tyre”, tha Keohe.Ai pērmendi edhe njē rast tjetēr tē njē personi qē re,fuzoi tē dēshmonte.“Njē dēshmitar refuzoi tē dēshmonte dhe pērdori tē drejtat e tij. Pse nuk u tremb ai? Kjo akta ku,zē po pret qē nga nēntori i 2020-ēs, dhe Pro ku,roria nuk ka dalē me ndonjē dēshmitar qē tē thotē se ēshtē frikēsuar”, tha nē fund avokati Keohe.

Leave a comment

Your email address will not be published.