Rikthehet Lutfi Haziri me nje propozim per serbine qe po dridh kundershtaret

Rikthehet Lutfi Haziri me nje propozim per serbine qe po dridh kundershtaret

Rikthehet Lutfi Haziri me nje propozim per serbine qe po dridh kundershtaret

Rikthehet Lutfi Haziri me nje propozim per serbine qe po dridh kundershtaret.Nēnkryetari LDK-sē kritikon Qeverinē pēr dia,logun me Serbinē, del me njē propozim.Nēnkryetari i Lidhjes Demokratike tē Kosovēs, Lutfi Haziri thotē se Qeveria Kurti e ka filluar me hezitime qasjen ndaj dialogut me Serbinē.Sipas tij, Kosova duhet ta shfrytēzojē kohēn e pritjes sē zgjedh,jeve nē Serbi pēr aktivizimin e dialogut tē brendshēm, tē partive parlamentare dhe jashtē parlamentare, duke pēr,fshirē edhe shoqērinē civile nē mēnyrē qē Kosova tē pēr,gatitet sa mē mirē.Pērmes njē shkrimi nē Facebook, Haziri tha se Kosova ēshtē nē njē proces i cili kērkon pēr,kushtim tē madh dhe sipas tij, rreziku mē i madh ēshtē mospēr,fshirja me seriozitet dhe lider,ship nē kētē proces tē dialogut.

“Jemi nē njē proces i cili kērkon pēr,kushtim tē madh dhe rreziku mē i madh ēshtē qē mos pērfshirja me seriozitet dhe lider,ship nē kētē proces tē dialogut, sepse frika mē e madhe ēshtē nga kri,zat rajonale dhe ato mund tē kenē impakt shumē tē madh nē ngadalēsim dhe ngulfatje tē kētij procesi, i cili pēr ne ēshtē jetik, pēr shkak se integrimet euro-atlantike janē drejtim i vetēm pēr tē cilin Kosova e sheh mundēsinē politike qē ta pēr,fundojē shtet-ndērtimin pēr tē qenē i barabartē me shtete tjera sovrane”, shkroi Haziri.Ai tha se shumicē parlamentare e ka mbēshtetjen e opozitēs sa i pērket çēshtjes sē dialogut, por sipas tij, kjo mbēshtetje nuk ēshtē pafund.“Nuk mund tē themi qē e mbēshtesim hezitimin e mos besimin e tyre. Ne e mbēshtesim lider,shipin e Qeverisē qē tē jetē kēmbēngulēse, e qēndrueshme, kreative dhe tē mos e kushtēzojē procesin e dialogut me çēshtje tē cilat janē sekondare”.Tutje, Haziri tha se duhet tē merret seriozisht letra e presidentit ame,rikan Jo e Bi den.“Letra e Presidentit Bi den, e konfirmuar nga Sekretari ame,rikan i shtetit, nē Prishtinē duhet tē merret seriozisht dhe pala jonē duhet t’i trajtojē seriozisht kērkesat e tyre, sikur qē Serbia tashmē e di se marrē,veshja pērfundimtare ēshtē me njohje reciproke.Por, krizat regjionale qē janē prodhuar tash e qē janē ndikim indirekt nē Ballkanin Perēndimor mund ta rrezikojnē procesin seriozisht. Ne nuk guxojmē nē asnjē mēnyrē tē rre,zikohet procesi me kētē mbēshtetje ame,rikane dhe me ndērmjetēsimin e BE-sē qē e kemi. Qeveria duhet tē tregojē lidership dhe seriozitet, nē mēnyrē qē tē zbatojē obligimet qē i ka, ta merr pērsipēr dialogun dhe agjendēn, tē shtyjē pērpara kētē proces dhe, natyrisht, njē konsensus sa mē gjithē,pērfshirēs”, tha Haziri.

https://www.facebook.com/hazirilutfi/posts/507153440777987

Leave a comment

Your email address will not be published.