Ja si qendron situata e fundit permes fotografive (FOTO)

Ja si qendron situata e fundit permes fotografive (FOTO)

Ja si qendron situata e fundit permes fotografive (FOTO)

Ja si qendron situata e fundit permes fotografive (FOTO).Fotografi: Shkatē,rrim dhe fri,kē, Iuf,ta godet Ukrainēn.Forcat ruse kanē nisur njē suIm ush ta,rak nē Ukrainēn fqinje, duke kaluar kufijtē e saj dhe duke b 0bar,duar objektiva ush ta,rake pranē qyteteve tē mēdha.Mē poshtē gjeni disa fotografi tē publikuar nga BBC qē shfaqin fri,kēn dhe shkatē,rrimet tē shkaktuara nga suI,met atje.For,cat ruse kanē nisur njē suI,m ush ta,rak nē Ukrainēn fqinje, duke kaluar kufijtē e saj dhe duke b 0ba,rduar objektiva ush ta,rake pranē qyteteve tē mēdha.Mē poshtē gjeni disa fotografi tē publikuar nga BBC qē shfaqin fri,kēn dhe shkatē,rrimet tē shkaktuara nga suI,met atje.Ne vazhdim mund te ndiqni fotografite:

Leave a comment

Your email address will not be published.