Joe Biden dridh Rusine me paralajmerimin e tij te fundit / Ja qfare do te beje Amerika per situaten Rusi-Ukraine

Joe Biden dridh Rusine me paralajmerimin e tij te fundit / Ja qfare do te beje Amerika per situaten Rusi-Ukraine

Joe Biden dridh Rusine me paralajmerimin e tij te fundit / Ja qfare do te beje Amerika per situaten Rusi-Ukraine

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, ka dalur me një d,ekl,aratë pas tak,imit të zh,vill,uar me ho,mol,ogët e tij, lid,erët botërorë të grupit të nj,ohur G7.Biden thotë se me ta janë dak,ordu,ar të ecin përpara me pakot san,ks,ion,uese shka,tërr,ues,e siç pot,en,con, për të kërkuar llo,ga,ri nga Rusia për a,gr,esi,onin e saj dhe s,ul,met në zona të Ukrainës, përc,jell Klankosova.tv.”Këtë mëngjes, u takova me ho,molo,gët e mi të G7 për të di,sk,tuar su,lm,in e pa,just,if,iku,ar të presidentit Putin ndaj Ukrainës dhe ne ramë dakord të ecim pë,rpara në pa,ke,tat sank,sione,sh shk,atë,rrue,se dhe m,asav,e të tjera ekonomike për të kërkuar llo,g,ari nga Rusia. Ne që,ndro,jmë me pop,ull,in e guxi,mshë,m të Ukrainës”, thuhet në mesazhin e Biden në twitter.

Leave a comment

Your email address will not be published.