Kur te gjithe po i dalin kunder Rusise per situaten ne Ukraine gjesti i Vuçiq po trondit boten

Kur te gjithe po i dalin kunder Rusise per situaten ne Ukraine gjesti i Vuçiq po trondit boten

Kur te gjithe po i dalin kunder Rusise per situaten ne Ukraine gjesti i Vuçiq po trondit boten

Beogradi zyrtar nuk do të ko,ment,ojë sot për lu,të,n në Ukrainë.Kështu raporton “Novosti” duke iu referuar bu,ri,meve jozyrtare.Seanca e re e Kë,shillit të S,igu,risë Kom,bëtar,e është caktuar për nesër në orën 16:00.Në mbledhjen e sotme të për,mbyl,lur të këtij or,ga,ni, u disk,utua për si,tu,atën aktu,ale dhe refl,ekti,met e mundshme të sig,uri,së dhe ato ekonomike në Serbi dhe rajon, pas vendimit të pr,esi,dentit rus Vladimir Putin për nis,jen e op,eracio,nev,e us,htar,ake në lindje të Ukrainës, transmeton Klankosova.tv.Presidenti serb Aleksandar Vuçiq do t’u drej,to,het qytetarëve të Serbisë nesër në orën 18:00.

Leave a comment

Your email address will not be published.