22 VITE pa Agim Ramadanin – KATANA | Postimi i gruas se tij na bene me lot ne sy te gjitheve

admin 0


22 VITE pa Agim Ramadanin – KATANA | Postimi i gruas se tij na bene me lot ne sy te gjitheve

Bashkëshortja e Agim Ramadanit: Pa ty asgjë nuk ës,htë siç ishte më parë, dhembja konstante e munges,ës tënde e sfidon dur,imin e krenar,inë.Në 22 vjetorin e rënies në altarin e lirisë të Agim Ramadanit, gruaj e tij, Shukrije Ramadani, ka përku,jtuar heroin e Kosovës. Ajo ka thënë se nga rë,nia dëshmor e komandant Katanës asgjë nuk është siç ishte më parë.Gruaja e heroit ka s,hkruar se vitet bëhen numra e dhembja konstante e munge,sës tënde zgjodhet kryeneqësisht duke sfiduar duri,min e krena,rinë edhe pak shumë vitesh.

“Vitet bëhen numra e dhembja konstante e mungesės tënde zgjohet kry,eneqësisht duke sfiduar du,rimin e krena,rinë edhe pas kaq shum viteve!Dromcat e lum,turisë përzihen me ëndërrat,dës,hirat e premtimet e këput,ura!!!Asgjë nuk është siç ishte më parë!!!”, ka shkruar Ramadani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *