380 Km Bregdet Shqiptarë, Nd Ërsa Arbana Osmani Pu Shimet I Kalon Në Greqi: Ku Mb Eti Pa Triotizmi?

admin 0

380 Km Bregdet Shqiptarë, Nd Ërsa Arbana Osmani Pu Shimet I Kalon Në Greqi: Ku Mb Eti Pa Triotizmi?

Arbana Osmani dhe Eduart Grishaj janë kth yer në një pr ej çifteve më të da shur të ekranit. Dyshja e fa mshme, të cilët u bënë pr indër të një djali pak muaj më parë kanë zgjedhur që të kalojnë disa ditë të kë ndshme në shtetin fqinj, Greqi. Ata kanë qenë mj aft aktivë në rrjete so ciale ku kanë nd arë momente nga pu shimet me ndj ekësit.
Së fu ndmi, Eduarti ka pu blikuar një foto por ka qenë komenti i Arbanës ai që i ka ma rrë të gjithë vë mendjen. Moderatorja e ka ri po stuar foton në profilin e saj nd ërsa ka shkruar: “Dritë dielli”. Vetëm de shëm ti kujtojmë Arbana Osmanit që pa tritizmi i rre jshëm që ajo bën nëpër emisionet e saj nuk pë rshtatet aspak me re alitetin, 380 km vi jë bregdetare ka Shqipëria dhe përsëri pr eferonë grekun


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *