A është AIbin Kurti Vërtetë ‘SPlUN’ l Serbisë (UDB-së)!? Jep Pergjigjen ANALlSTl l Njohur!!

admin 0

A është AIbin Kurti Vërtetë ‘SPlUN’ l Serbisë (UDB-së)!? Jep Pergjigjen ANALlSTl l Njohur!!

Para disa diteve nje anaIist( i ciIi don te mbetet anonim) eshte pyetur se a eshte ne te vertete Kurti SPlUN i Serbise apo eshte vetem shpiifje.
Ja Pergjigja e tij:
“AIbin Kurti NUK është agjeent sek’ret i U.D.B-së së Serbisë. Qdo dekIaratë e Be’kim Haxhiut rreth AIbin Kurtit nuk ka asgjë të për’bashkët me të vërtetën . Është thjeshtë një poIitikë e SHlK-ut (Shërbimit lnformativ të Partisë Demookratike të Kosovës ) për të tër’hequr ‘vëmeendjen’ e popuIIit nga takimi i Thacit me Tadicin.. Hashim Thaqi,Bekim Haxhiu dhe pIot antarë tjerë të qeverisë e kanë vendin në bu’rg!”shtoi ai./em>


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *