A Eshte E Tepert Kjo Nga Termkolli. E Krahason Albin Kurtin Me Vucicin!!! Si Eshte Mendimi Juaj Mbi Kete Deklarate?!!

admin 0

A Eshte E Tepert Kjo Nga Termkolli. E Krahason Albin Kurtin Me Vucicin!!! Si Eshte Mendimi Juaj Mbi Kete Deklarate?!!

A eshte e tepert kjo nga Termkolli. E krahason Albin Kurtin me Vucicin!!! Si eshte mendimi juaj mbi kete deklarate?!!Zyrtarja e LDKse Melihate Termkolli, ka komen.tuar pjes,emarrjen e Albin Kurtit para zgjedh.je,ve ne Shqiperi, dhe fushat,en qe ai po ben per kandi.datet nga LVV.Termkolli, tha se kjo pjese marrje e Kurtit ngjan me ate te Vucic permes Lis.tes Serbe ne Kosove.Ajo tha se ne kete menyre krye ministri Kurti po leg,jitimon shkeljen e sovrani.tetit nga Ser,bia.
Ka disa dite qe Kurti ka ni.sur fushaten e tij ne Shqiperi, der,isa Kosova vazh.don te perball,et me prob,leme e sfid,a te medh,a nga pan demia, e masat qe u vend,osen nga Qeve.ria qe nuk po gjejne zbatim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *