A Jeni Kurioz Ta Shihni Shtëpinë E Enver Hoxhes Prej Brenda | Ja Pamjet Që Ju Sjellim…

admin 0

A Jeni Kurioz Ta Shihni Shtëpinë E Enver Hoxhes Prej Brenda | Ja Pamjet Që Ju Sjellim…

Gazetari anglez futet brenda shtëpisë së Enver Hoxhës, i ikën tr uri nga ajo që sheh.Ajo është një nga objektet që të të rheq më shumë v ëmendjen në Tiranë.Edhe pse u bënë shumë vite që ish-d iktatori nuk jeton, shtëpia e tij është mbajtur si e re.Gazetari Shaun Walker i “The Guardian” ka vizituar vilën ku jetonte di ktatori Enver Hoxha.Përmes disa po stimeve në rrj etet sociale, Ëalker shprehet se vendi ku jetoi për rreth 10 vitet e fundit të jetës së tij di ktatori Hoxha, i kishte lënë një përsh typje të veçantë pavarësisht se ishte i fr ikshëm.“Sot kam bërë një vi zitë në vilën e Enver Hoxhës në Tiranë, ku di ktatori ka jetuar nga viti 1975 deri në vd ekjen e tij në vitin 1985. Vend i mre kullueshëm, edhe pse i fr ikshëm për tu vi zituar. Është e mby llur për p ublikun dhe shumë më te për se sa ishte kur ai vd iq”, shkruan gazetari i “The Guardian”.

Ndërkohë ai ka p ostuar edhe disa fotografi nga brenda shtëpisë së Hoxhës të cilat I përshkruan si mja ft k omode për periudhën që bëhet fjalë.Zonat e jetesës janë mjaft fu nksionale, të bëra me më të mirën që Shqipëria kishte për të ofruar në aspektin e mobiljeve dhe aks esorëve.C opa të ndryshme të artit socialist realist në mureKjo është tavolina ku Hoxha shkroi disa nga librat e tij (!)Edhe pse shqiptarët nuk kishin qasje në literaturën e jashtme, Hoxha pëlqente libra dhe kishte një shp ërndarje vj etore të librave francezë nga Parisi. Libraria kudo. Shumë prej tyre ishin tezat e tij ose l iteratura të tjera m arksiste.Por kishte edhe mijëra libra mbi tema shumë të gjeraAi kishte izo lim të zellshëm në dyert e dhomës së tij të gjumitNë katin e p oshtëm kishte një pishinë dhe një hy rje në një tunel që çonte në një b unker për Hanoin p aranojak që ikte nëse ishte e nevojshme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *