“Ah More Albin Ne Cfare Gjendje Ke Ra” – Lajçak E Zbret Me Kembe Ne Toke Albin Kurtin “Nuk Je Ti Aj Qe Zgjedh Sepse Ato Te Zgjedhin Ty”

admin 0

“Ah More Albin Ne Cfare Gjendje Ke Ra” – Lajçak E Zbret Me Kembe Ne Toke Albin Kurtin “Nuk Je Ti Aj Qe Zgjedh Sepse Ato Te Zgjedhin Ty”

“Nuk je ti që zgjedh prioritetet, por ato të zgjedhin ty”, përgj,igja e Lajçak për Kurtin rreth dialogut.Emisari sl,lovak i BE’së për dialogun në me të Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, ka folur rr,eth deklar,atës së kryeministrit, Albin Kurti, se dialogu nuk është një prej prior,iteteve kryesore të tij si kry,eministër.Lajçak ka thënë se ka shërb,yer për një kohë të konsiderueshme si ministër i Qeverisë së Sllovakisë dhe se nga ajo eksperiencë ka mësuar që “nuk je ti që zgj,edh priorite,tet, por ato të zgjedhin ty”.Ai ka thë,në se një gjë e till,ë vlen edhe për dialogun, duke specif,ikuar se të gjitha priorite,tet që Albin Kurti përmend janë të ndërlidh,ura me rrugën evropiane të Kosovës dhe dialogun me Serbinë.
Emisari sllovak ka thënë se dialogu nuk është diçka që mund të pret dhe që mund ta anashkalosh.“Unë kam qenë mini,stër në vendin tim për një kohë të gjatë. Dhe nuk ës,htë që t’i i zgjedh prioritetet, por prioritetet të zgjedhin ty. Dhe kjo vlen edhe për dialogun gjithashtu. Dialogu nuk është diçka që mund të pret, është i pranishëm në gjithçka që bën. Ne mbësh,tesim priori,tetet siç është krijimi i ve,ndeve të punës dhe drejtësia”, ka thënë Lajçak në organ,izimin e “Itaian Institute for International and Pol,itical Studie” me temën “The Geopolitical Gambles in the Balkans”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *