Albena Reshitaj ”Dridhe” Gjithe Kosoven !! Tregon Se A Eshte Larguar Nga AAK Dhe Arsyen Qe Votoi Vjosen…

admin 0


Albena Reshitaj ”Dridhe” Gjithe Kosoven !! Tregon Se A Eshte Larguar Nga AAK Dhe Arsyen Qe Votoi Vjosen…

Reshitaj per mes nje shkrimi në lloga.rinë e saj në Facebook, ka sqaruar në detaje ven.dimin e saj per te qendruar ne sean.ce per votimin e Osmanit.

Kurse, ka tre.guar se edhe me tej vazhdon te jete pjese e Alean.ces per Ardhmerine e Kosoves.

Dua te bej me dije se nuk eshte e ver.tete qe jam larguar nga partia te ciles i takoj dhe kam ka.luar ne ndonje grup tjeter parla.mentar, ashtu siç përgënjeshtroj çdo tendencë që e për fshijnë emrin tim si një kandidate even.tuale per kryetare të Komunës së Suharekës. Unë jam pjesë e Alean.ces per Ardhmerine e Kosoves derisa besoj qe edhe men.dimi ndryshee shte pjese e demokracise brenda par.tise qe i takoj, shkroi Reshitaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *