Albin Kurti habit te gjithe ! Merr rrugen per ne Kroaci per te intervenuar per trajtimin e Kosovareve ne aksi dent…

admin 0

Albin Kurti habit te gjithe ! Merr rrugen per ne Kroaci per te intervenuar per trajtimin e Kosovareve ne aksi dent…

Krye ministri i Kosoves, Albin Kurti eshte ni.sur per ne Kroaci per ti vizituar te len duarit e aksi dentit tra gjik te mengjesit te sotem qe i la te vde.kur 10 persona qe po vinin nga Frankfurti ne Kosove.
Krye ministri i Repub.likes se Kosoves, Albin Kurti, eshte nisur per ne Kro.aci per te vizituar bashk atdhetaret e len.duar ne aksi dentin tra gjik te mengjesit te sotem, te cilet po ma.rrin trajtim mjeke.sor ne spitalin e Slavon ski Brodit.
Se bash ku me Kurtin kane udhe.tuar edhe zevendeskryeministrja dhe mini strja e Puneve te Jashtme dhe Diaspores, Donika Gervalla, ministri i Pune.ve te Brendshme, Xhelal Sveçla, ministri i Shendetesise, Arben Vi tia dhe shefi i Stafit te Kabinetit te Presi.dentes se Kosoves, Blerim Vela. ZKMja tha se insti tucionet e Kosoves qe nga mengjesi jane ne kon.takt te vazhdueshem me autoritetet kroate, te cilat kane konfir.muar se kane marre te gjitha masat e nevojshme per kujdesin dhe traj.timin e te gjithe udhetareve qe jane len.duar ne kete aksi dent tra gjik.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *