Albin Kurti Jep Lajm Te Madh Ja Sa Para Do Dhuroje Per Cdo Familje Ne Kosove Sipas Te Ardhurave

admin 0

Albin Kurti Jep Lajm Te Madh Ja Sa Para Do Dhuroje Per Cdo Familje Ne Kosove Sipas Te Ardhurave

Kryetari i VV’së Al,bin Kurti ka thënë se fami.ljet që fitojnë më pak se 5 mijë euro në vit do të përf,itojnë 150 euro për fëmijë, rapo.rton Gazeta Express.
Kurti ka s,hkruar në Twitter se nënat e papuna do të përf.itojnë 250 euro në gjashtë muajt e parë të a,mësisë së tyre.
“Neni 50 i kusht,etutës so.në i garanton mbrojtjen, kujdesin dhe mirëqe,nien e fëmijëve tanë. Prindërit do të kenë pushim 12-mujor të amës.isë/atësisë, ndërsa nënat e papuna do të përfit,ojnë 250 euro në 6 muajt e parë të amës.isë së tyre. Asnjë fëmijë nuk duh.et të jetë i uritur apo të lihet pas dore”. Nëse një famil.je fiton më pak se 7 mijë euro për vit, do të pë,rfitojnë 50 euro për një fëmijë, familj.et që fitojnë më pak se 6 mijë euro në vit do të përfitojnë 100 eu,ro për fëmijë, familjet që fit.ojnë më pak se 5 mijë euro në v.it do të përfitojnë 150 eur.o për fëmijë. Të gj.itha familjet do të marrin 20 euro për fë.mijët nën 2 vjeç dhe 10 euro për fëmijët nga 2 deri në 6 vjet. 160 çerdhe do të happen për të mundësuar përkuj.desje dhe edukim të hers.hme për fëmijët tanë. Ush.qim falas do të ofrohet për të gji,thë fëmijë nga klasa e parë de.ri në të pestën”, ka shkr,uar ai./GazetaE.xpress/


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *