Albin Kurti Po E Mban Fjalen/ ”E Papritur” Ishte Kjo Te Ndodhe Kaq Shpejt Ne Kosove !!

admin 0

Albin Kurti Po E Mban Fjalen/ ”E Papritur” Ishte Kjo Te Ndodhe Kaq Shpejt Ne Kosove !!

Një ndër projekt,ligjet e para që do të sjellim në Ku,vend të jetë që mër.gatat të votojë në Kon,sullata dhe Ambasada dhe ai për kon.fiskimin e pasurive të pajustifi,kueshme, se me vjedhë nuk bën.Jo që nuk bën me vj,edhë.
Ata që kanë vje.dhë duhet me ua kon,fisku pasurinë e pajusti fikueshme, ka thënë ai në RTV Duka,gjini në një debat ku shpa losi planin e tij qe.verises.
Sipas Kurtit kjo vje,dhje është bërë para syve të Bashkë.sisë Ndërkombëtare. Kjo është pa,suri e krijuar para syve dhe hund.ëve të Bashkësisë ndërkombë.tarë, kishim QIU NT EULEKSS. Këta u pasuruan iI.egaIisht, bruta,Iisht, para syve të tyre dhe neve do tE na duhet tash të merr.emi me këtë prob.lem kaq të madh.Do të kishte qenë mirë që fak.torët ndërkombëtar të na ndi,hmojne ka thënë ai.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *