Albin Kurtit Pas 65 Ditesh Ne Pushtet I Ndodh Nje Gje Qe Nuk E Priste Askush, Te Habitur Te Gjithe Me Kete

admin 0

Albin Kurtit Pas 65 Ditesh Ne Pushtet I Ndodh Nje Gje Qe Nuk E Priste Askush, Te Habitur Te Gjithe Me Kete

65 ditët në pushtet e bëjnë me th,inja kryeministrin Kurti.Duket se vetëm dhjet,ëra ditë në pushtet kanë mjaftuar që kryemin,istri i Kosovës Albin Kurti të bëhet th,injak.Kurti që shquhej për flok,ët e tij të zinj pis tashmë do të ketë edhe fi,jet e zbardhuara të flokut.Kryeministri Thaçi kish,te qenë më i njohuri për thin,jen e shpejtë të flokëve me,njëherë pas ardhjes në pus,htet.Gjatë kohës si stud,ent, kryeministri i tanishëm kish,te mbajtur flokë të gjatë por të cilat ta,shmë i ka shkurtuar.Ai është vetëm 46 vjeçar.Në fotografinë e mëposh,tshme shihet ai me minis,trin e Shëndetësisë Arben Vitia, në prag të vendi,mit për lehtësim të mëtejmë të masave re,stri,ktjive.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *