Albulena Haxhiu Me Gjestin Qe Beri “Dridhi” Gjithe Kundershtaret Politik, Shkon Në Këmbë Nga Puna Në Shtëpi

admin 0

Albulena Haxhiu Me Gjestin Qe Beri “Dridhi” Gjithe Kundershtaret Politik, Shkon Në Këmbë Nga Puna Në Shtëpi

Albulena Haxhiu me gjestin qe beri “dridhi” gjithe kundershtaret politik, shkon në këmbë nga puna në shtëpi
Albulena Haxhiu larg luksit që ofron pushteti, shkon në këm,bë nga puna në shtëpi.Janë të rralla rastet kur minis,trat e Qeverisë së Kosovës janë parë duke lëv,izur këmbë nga zyra në shtëpi dhe anasjelltas.Duke lëvizur me vetu,ra zyrtare, shoqërues dhe staf, mini,strat kosovarë kanë arritur të kri,jojnë një dist,ancë po thuaj të paarritshme mes tyre dhe qy,tetarëve.
Por një shembull krejt tjetër ka dh,ënë ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu.Ajo është p,arë në shoqërinë e bashkësh,ortit, Albanit dhe dy djemve të saj, duke shku,ar këmbë nga z,yra e saj der,i në shtëpi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *