Amerika dri dhë Serbinë me veprimin e fundit qe e bëri për Kosovën

admin 0

Amerika “dridhë” Serbinë me veprimin e fundit qe e bëri për Kosovën!

Ne vazhden e vizitave neper njesite e FSKse, ministri i Mbroj.tjes Armend Mehaj, sot vizitoi Komanden e Doktrines dhe Ster.vitjes ne Kazermen Skenderbeu ne Ferizaj, me qellim te njoftimit lidhur me automjetet e blinduara te tipit ASV te donacionit te ri te SHBAse.
Me kete rast , ai u prit nga koman danti i KDSse, gjeneral brigade Irfete Spahiu e cila e njof.toi me automjetet perkatese si dhe destinimin e tyre aktual per qe.llime trajnimi. Sipas ministrit Mehaj, sasia aktuale e auto mjeteve te blinduara ushta.rake ASV eshte vetem pjesa e pare e kontin.gjentit te plote te donacionit per kates nga SHBA qe do te pranohet ne proces.

Siç thuhet ne njof tim, Mehaj, i shoqeruar nga zv koman.danti i KDSse, kolonel Mehmet Lladrovci, inspektoi edhe Poli.gonin e Qitjes se KDSse, ku percolli nga afer seancen traj.nuese te pjesetareve te FSKse ne qitje me ar me zja.rri sipas planit para prak te Qendres per Stervitje Profesionale te KDS-se. Nga stafi per gjegjes, u njoftua me kushtet, pajisjet, masat e sigu.rise, doktrinen si dhe procedurat standarde te operimit te akti.viteteve trajnuese ne Poligonin e Qitjes.
Ne fund minis.tri Mehaj, shprehu vleresimin e tij te larte per profesiona lizmin e demonstruar duke shkembyer me diskutim te hapur me pjese marresit edhe pervojat e tij ushtarake.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *