Angela Merkel ”Çon Pesh” Gjithe Ballkanin Me Deklaraten E Fundit Per Shqiperine Dhe Greqine

admin 0

Angela Merkel ”Çon Pesh” Gjithe Ballkanin Me Deklaraten E Fundit Per Shqiperine Dhe Greqine

Kance larja Merkel e kriti.koi ashper qeverinë Greke per preten dime territo riale në shtetin fqinj duke thek.suar se:Shqipë.ria është nje shtet i pavarur dhe pjesë e NATO por së shpejti do ti bash kohet edhe familjes së madhe Bashk imit Europian.
Askush nuk guxon të cë.nojë kufijt e Shqipërisë!Shqipëria është shteti më paqe.sor në rajon, dhe si i tillë do të mbetet.
Gjith ashtu kancelarja Merkel kerkoi nga qeveria Greke që të qetë sojnë zërat për pretendime terri toriale me Shqipërinë, por nuk e la menjë.anë edhe konflikti Turko-Grek.
Kancelarja Merkel kërkoi nga të dyja palët që të gjejnë një rrugë për dia.log sepse kjo situatë e tensio.nuar nuk do ti ben mire askujt.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *