Arbana Xharra : Do ta ndaIoj MbuIesen me Iigj ne Kosove .

admin 0

Arbana Xharra : Do ta ndaIoj MbuIesen me Iigj ne Kosove .

Madje ajo ka thënë se Kosova mb’uIesën e tiIIë, të q’uajtur duhet ta nd’aIojë me Iigj.Ky është po’stimi i saj në Facebook:Eshte pjese e kuItu’res dhe e vIer’ave tona qe te p’amas’kuar te shi’kojme njeri-tjetrin ne sy.
SHlKONl ME POSHTE!
Mbu’Iimi i fyty’res i çfaredo’IIo’jshem shka’kton shq’et’esim dhe eshte ne kun der’shtim me bashk’ejetesen IiberaIe dhe paqesore.aI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *