Babai u lë trashëgimi marramendëse, por për t’i marrë, duhet të plotësojnë këto kushte..!!

admin 0

Babai u lë trashëgimi marramendëse, por për t’i marrë, duhet të plotësojnë këto kushte..!!
Babai u lë trashëgimi marramendëse, por për t’i marrë, duhet të plotësojnë këto kushte..!!
Një pronar i pasur në New York u ka lënë trashëgim 27 milion dollarë dy vajzave të tij, të cilat mund t’i përdorin vetëm nëse përmbushin kushtet e caktuara në testament. .…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *