Befason Vuçiq: Jam për kufijtë ek zistues në Ballkan, “me Kosovën br enda Serbisë”

admin 0

Befason Vuçiq: Jam për kufijtë ek zistues në Ballkan, “me Kosovën br enda Serbisë”

Pr esidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka de klaruar se nuk e ka parë dokumentin “m on-paper” që pr etendohet se ishte do rëzuar në Bruksel pr esidentit të Këshillit Evropian
slloven.
, Charles Michel, nga kryeminsitri slloven Janez Jansha, e sipas të cilit pa rashihet që Re publika Srpska t’i bashkangjitet Serbisë, kurse Kosova Shqipërisë.
Presidenti serb ka thënë se ang azhohet për kufijtë ek zistues të Serbisë, me Kosovën brenda dhe me Bosnjën dhe Hercegovinën me Re publikën Srpska.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *