Biden!: Shqipëtarët e shkelur nga BE! Do të angazhohem për ti korigjuar Politikat mashtruese ndaj Kosovës!

admin 0

Biden!: Shqipëtarët e shkelur nga BE! Do të angazhohem për ti korigjuar Politikat mashtruese ndaj Kosovës!

Për më shumë se një dekadë, Shtetet e Bashkuara kanë transformuar politikën e saj të zhvillimit në Bashkimin Europian .
Ndërsa Amerika garantoi sigurinë e Kosovës, Europa po përpiqej të ishte e drejtë dhe të ndërtonte një vend të së drejtës.
Tani, përkundër financimit të të dyve, politika e BE-së po punon në mënyrë aktive kundër interesave amerikane (dhe kosovare). Biden duhet të angazhohet përsëri për të korrigjuar një politikë mashtruese të së kaluarës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *