Blerta Deliu Vjen Me Kritika Shume Te Renda Ndaj Vjosa Osmanit, Albin Kurtit Dhe Gervalles !!

admin 0

Blerta Deliu Vjen Me Kritika Shume Te Renda Ndaj Vjosa Osmanit, Albin Kurtit Dhe Gervalles !!

Diteve te fundit si asnje.here me pare kemi pare tendence te hapur te push.tetit nga Presidentja, Kryeministri e minis.trat per te mohuar historine me te re te Kosoves, trashi.gimine politike, lu ften çlirimtare dhe vlerat tona kombetare. Sot kemi Presi.denten e cila jo vetem qe nuk eshte unifi.kuese por as nuk e njeh UÇKne, nuk e njeh sakri.ficen e ushtareve dhe lu.ften e popullit per liri dhe pa varesi. Zonja Osmani fton te gjithe ishpresidentet e Kosoves ne ta.kim por nuk e permend asnje here emrin e Presidentin Hashim Thaçi as per kur.tuazi, ka thene Deliu.
Per mini.stren e jashtme Donika Gervalla, tha se dje ishte ne lin.je me Rusine dhe Serbine.
Kemi nje diplo.mate si Donika Gervalla, e cila per keq ardhje, eshte ne linje me per faqesues ruse dhe serbe kur foli per Kosoven e push.tuar nga krimi dhe korru psioni, ka thene ajo.

Deliu tha se kjo tre.she ka harruar se jane per faqesues te Kosoves e jo te partive poli.tike te tyre.
E kemi nje krye minister, qe dikur u dergonte letra per faqesuesve nderkombetare kunder elites poli.tike ne Kosove madje kerkonte arre.stimin e tyre. Presidentja, krye ministri dhe ministrja, kane harruar se tash.me jane perfaqesues te qyte.tareve te saj e jo te partive politike. Te pra.nohet nga goja e tyre qe ky vend eshte i zhy.tur ne kri.me dhe korrupsion shtrohet pyetja se si do te vijne njoh.jet e avokuara aq shume, si do te vijne inves.timet e huaja ne Kosove.Ky pushtet i ri i udhe hequr nga Vetevendosja, fat keqesisht po mendon qe gjithçka ne Kosove fi.llon me ta. Ka hequr dore nga poli.tika e jashtme e Kosoves, e ka shnderruar ne meka.nizem te thash e themeve, ka thene Deliu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *