Çavuşoğlu: Nuk kam takuar mi nistreshë më të aftë se Donika Gërvalla

admin 0

Çavuşoğlu: Nuk kam takuar mi nistreshë më të aftë se Donika Gërvalla

Me Mi nistrin e Punëve të Jashtme të Turqisë, Mevlüt Çavuşoğlu, Mi nistrja e Punëve të Ja shtme dhe Di asporës e Re publikës së Kosovës, Donika Gërvalla, ka zhv illuar sot takim, në ma rgjina të Forumit të Pr ocesit të Bashkëpunimit të Evr opës Juglindore (SE E C P), që po zhv illohet në Antalia të Turqisë
Ministrja Gërvalla ka falënderuar ho mologun e saj turk për mbështetjen dhe ba shkëpunimi e vazhdueshëm.
Tutje, në nj oftim thuhet se palët kanë the ksuar nevojën për th ellim të bashkëpunimit ek onomik, e po saçërisht për shk ëmbimet tr egtare dhe inv estimet d irekte.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *