Cfare Po Ndodh | Albin Kurti Me Fshese Ne Dore Po Anulon Tenderat E Me Parshem. Anulohet Me Vlere 44 Milion

admin 0

Cfare Po Ndodh | Albin Kurti Me Fshese Ne Dore Po Anulon Tenderat E Me Parshem. Anulohet Me Vlere 44 Milion

Qeveria e Kurtit me “fshesë”, anulon tenderin 44 milionë euro, pritet të anulohen edhe shumë të tjerë.Zëvendësministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe i Infrastrukturës, Hysen Durmishi ka thënë se gjatë ditës së djes,hme kanë marrë dy vendime.Në një konferencë për media ai ka bërë me dije se kanë anuluar një tender prej 44 mi,lionë euro, për mbarëvajtjen e rrug,ëve.“Sot këtë konferencë kemi thirrur që të njoftojmë opinionin për dy vendimet që kemi marrë. E para ka të bëjë me anulimin e tenderit për projektin e mirëmbajtjen verore dhe dimë,rore të rrugëve rajonale dhe nacionale vlera e cila është 44 milionë euro. Ky projekt ësh,të anulua,r sepse e para është që ky projekt parashihet të jetë me kon,tratë tre-vjeçare dhe ne jemi të inter,esuar të bëjmë ndryshime”.

“Në vitet e fundit kemi zhvillime në zhvillimin e teknologjisë se rrugëve dhe andaj tentojmë që të punojmë përmes kësaj teknologjie. Arsyeja e dytë është që të ketë më shumë konku,rrencë dhe gjithëpërfshirje. Kriteret do të jenë të tilla që të ketë më shumë kom,pani që të marrin punë. Tani kjo praktikë shumë e keqe që ësh,të bërë nga ministritë e kalua,ra do të marrin fund”. Kur,se sa i përket vendimit të dytë, ai tha se ka të bëjë testimin e kandidatëve për patentë shofer, duke shtuar se janë duke punuar edhe në platformën online“Ne tani jemi në fazën e rishik,imit të shumë vendimeve të Ministrisë së Infrastrukturës dhe shumë prej tyre do të anulohen ditëve në vijim. Pra ato që nuk janë në përputhje me lig,jin dhe ato që nuk kanë asnjë mbulesë financiare e që janë shumë pr,ej tyre. Ka vendime që janë marrë edhe në ditën e fundit të qeverisë, ditën kur është votuar qeveria, vetëm se në to nuk shkruan ora dhe nuk dihe,t saktë se a është nënshkruar para apo pas vend,imit të qeverisë së re”, ka thënë Durmishi.

I pyetur për sekretarin e kësaj ministrie, zëvendësm,inistri Durmishi, tha që preferon që të fokusohe,n në këto dy pika të konferencës pa dashur të përgjigjet në këtë pyetje.“Kis,ha dashur të fokusoh,em më shumë në këto dy pika, pasi ende jemi në proces të punës dhe nuk kisha dashur ti jap drejtim tjetër kësaj konference”, deklaroi Durmishi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *