Dacic Kerkon Qe Edhe Rusia Te Ndertoj Baze Ne Kosove Pasi Ka Paralajmeruar Kroacia…

admin 0

Dacic Kerkon Qe Edhe Rusia Te Ndertoj Baze Ne Kosove Pasi Ka Paralajmeruar Kroacia…

Pasi Kroacia ka para lajmeruar ndertimin e nje kampi ushtarak ne Kosove, ka rea.guar Kryetari i Kuvendit te Serbise, Ivica Daçiq.Siguria ne rajon sigu.risht do te rritet nese Rusia krijon nje kamp ushta.rak ne Kosove ose nese Serbia hap nje kamp te tille ne Repu blika Srpska.
Keshtu ka dekla.ruar krye kuvendari serb Ivica Daçiq. Ai komen.toi raportimet se Kroacia preten.don te hap nje kamp ushtarak ne Kosove per shkak te si.gurise me te madhe dhe shtoi se kjo nuk e rrit sigu.rine, por cenon stabi.litetin dhe sigurine ne rajon.

Ministri i jash.tem kroat, Gordan Grlic Radman ka njof tuar, gjate vizites ne Kosove se Kroacia do ta nder.toje nje kamp ushta.rak ne Kosove, per te krijuar siguri edhe me te madhe ne ra.jon si dhe theksoi mbeshtetjen e ketij shteti ne dia.logun KosoveSerbi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *