DEBAT I NXEHTE – Xhavit Haliti Ja Numeroi Te Gjitha Nje Nga Nje Haki Abazit Ne Sy Pa U Trembur Fare, Kjo Qe I Tha “Dridhi” Levizjen

admin 0

DEBAT I NXEHTE – Xhavit Haliti Ja Numeroi Te Gjitha Nje Nga Nje Haki Abazit Ne Sy Pa U Trembur Fare, Kjo Qe I Tha “Dridhi” Levizjen

“S’ki të drejtë me ma ndalë fj,alën, dy,fty,rësh” – pë,rplj,asen ash për në komisi,on Xhavit Haliti dhe Haki Abazi.Kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme dhe Diasporë, Haki Abazi është pë,rplj,asur në komision me deputetin e PDK-së, Xhavit Haliti rreth minut,ave për fjalim e që ka es,kalj,uar me akh,uza dhe kund,ër akh,uza ndaj nj,ëri-tjetrit lid,hur me fondaci,onet Rockf,eller dhe Vendlindja Thërret.Abazi ka kër,kuar nga Haliti që ta përfu,ndojë fjalën e tij, e që më pas deputeti i PDK-së ka reag,uar duke ia fikur mikro,fonin, Abazit.“S’ki dre,jtë me ma nda,lë fjalën, funksioni yt është me dh,ënë fjalën, dhe kur e përf,undoj është çështje e imja. Unë kam më shumë res,pekt për të se për ty. Nuk vi me ta bë qëfi,n ty, unë jam opone,ncë e qeverisë dhe nuk po e kundë,rshtoj asgjë, po du me e ndihmu. Ti i ke kqyrë prej së jashti”, tha Haliti.

Abazi i ka kërkuar Halitit që të për,fundojë fjal,inë.“Reze,rvohu prej komen,teve, dhe përf,undoje fjalinë. Është o,fen,hdim kur tent,on me i qitë njer,ëzit në pozi,ta të keqe”, tha Abazi.Haliti pa,staj i tha Abazit që ke udhëh,eqë fonda,cione që i ka vj,edhur si ai Roc,kfel,Ier.“Mos u bën dy,ftyrë,sh, trego krejt, ti i ke men,axhu fondet e Roc,kfel,Ier-it, ty të ka pagu diku,sh s’ke qenë në pozita udhëhe,qëse në Kosovë.Ti i ke udhëh,eqë fondacionet të cilat i ke vje,dhë. S’ki ti mu me mësu kur,gjo”, i ka thënë Haliti.Kurse Abazi në kundër përgj,igje i ka përm,endur fondin Vendl,indja Thërret, deputetit Haliti.“Edhe ty të kanë pagu Vendl,indja Thërret me qindra mijë,ra euro”, i ka thënë Abazi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *