Det aje nga èk zè ku tì mì i 41-vje ça rit në Elba san/ Vìk tì ma mo ri gru an nga pu na, vrà sjà nga një per son i ve shur me të ze za

admin 0

Detaje nga èkzèkutìmì i 41-vjeçarit në Elbasan/ Vìktìma mori gruan nga puna, vràsjà nga një person i veshur me të zeza

Vi kt imë e atentatit ishte shtetasi Everest Çeka, ndërsa u pla gos edhe bashkëshortja e tij.
Gazetarja Klodiana Lala raporton për “Balkanweb” se Çeka, pak para se të ndodhte vr asja, kishte marrë gruan nga puna. Pasi kanë drekuar së bashku, çifti janë nisur nga shtëpia e tyre që e kane pas gjykatës së vjetër në Elbasan dhe kanë ikur te shtëpia e prindërve të Silvanës.
Sapo kanë dalë në rrugicë, 50 metra nga shtëpia e vjehrrit, makina tip Benz e autorëve i ka god itur nga mbrapa.

Everesti ka ndaluar dhe aty është afruar një person i veshur me të zeza dhe e ka që lluar.
Vi kti ma Çeka ka marrë 15 plu mba në trup. Gruaja e tij Silvana punon në një institucion shtetëror. Everesti kishte një muaj që ishte kthyer nga Spanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *