Djali i Millosheviqit ka një mesazh tepër “befasues” për gjithë Kosovarët

admin 0

Djali i Millosheviqit ka një mesazh tepër “befasues” për gjithë Kosovarët

Në televizionin B92 është e metuar një emision ku kanë mundur të dëgjohej se si kanë qenë bisedat në mes Miloshevicit dhe djalit të tij Markut.
Në pyetje është dr ama tiz imi në të cilin aktorët lexojnë tr ans kr ipte të bisedave mes anëtarëve të familjes së Miloshevicit.
Fillimisht bisedojnë për t empera turën e ujit në pishinën e Markos dhe për ngr ohjen tokësore, ku më vonë është hapur edhe tema e op era cioneve pl astike, ku i ri i familjes Miloshevic ka dashur me çdo kusht ti bëj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *