Doktorët Nuk Ua Thonë Po Vetëm Me 10 Gjethe Dafine Shëroheni, Nga Të Gjitha S Ëmundjet: Ja Si T’i Përdorni!

admin 0

Doktorët Nuk Ua Thonë Po Vetëm Me 10 Gjethe Dafine Shëroheni, Nga Të Gjitha S Ëmundjet: Ja Si T’i Përdorni!

Gj ethet e d afinës janë f antastike për shë ndetin e gjithë o rganizmit. Ato janë pë rdorur që në l ashtësi nga mjekësia p opullore për tr ajtimin dhe ku rimin e shumë s ëmundjeve.
Gjethet e Dafinës, të mirat për sh ëndetin dhe p ërdorimi në g atime | Sh oqeria C ivile .Com
Një kurë të vj etër që p ërdoret për sh ërimin e s ëmundjeve të st omakut dhe u rthit gj ithashtu.Përgatitja e Kurës me Gjethe Dafina
Për p ërgatitjen e kësaj kure ju duhen 10 gjethe dafine të thata të g rimcuara dhe 4 lugë gjelle me l ëkura portokalli të g rimcuara.Përziejini bashkë, hidhini në një tenxhere me një litër ujë dhe ziejini në 10 minuta.
Pasi t’i keni zjerë duhet ta lini enën të mb uluar për 20 m inuta dhe më pas kullojeni. Ëmbëlsojeni me mjaltë dhe ko nsumojeni 3 herë në ditë pas v akteve të ngr ënies.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *