Donika Gervalla Befason Te Gjithe !! I’a Ben 8 Me 2 Berat Buzhales…

admin 0

Donika Gervalla Befason Te Gjithe !! I’a Ben 8 Me 2 Berat Buzhales…

Lidhur me kete ka njof.tuar vete Buzhala ne profilin e tij zyr.tar ne facebook, duke thene se Gervalla e ka bllo.kuar vetem per shkak te kritikes se bere ndaj saj per qen drimet e fundit si ministre. Buzhala gjith ashtu ka permendur edhe vendimin e nje Gjy.kate ne Amerike qe ia kishte ndaluar ish-presi dentit, Donald Trump, bllokimin e qyte.tareve, meqe ishte konsideruar se liria e fja.les eshte me e rendesishme se çdo gje tje.ter kur behet fjale per interesin publik.
Deri sa ne fund ka bere thirrje qe te reagojne edhe sho.qatat e gazetareve lidhur me kete. Berat Buzhala nji.het si analist qe nderron qendrimet shume shpesh, duke anuar skaj.shem politikisht. Nuk kane qene te rra.lla akuzat e pabaza totalisht ndaj plot politi kaneve qe qojne uje ne mulli te struk.turave te caktuara.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *