Donika Gervalla Me Ne Fund Tregon Arsyen Pse I Shkarkoi Ambasadoret, Do Habiteni Edhe Ju Nga Kjo Qe Tha

admin 0

Donika Gervalla Me Ne Fund Tregon Arsyen Pse I Shkarkoi Ambasadoret, Do Habiteni Edhe Ju Nga Kjo Qe Tha

Gërvalla: Shkarkimi i ambasadorëve është hap drejt refor,mave në shërbim diplo,matik, të rinjtë emërohen në javët në vijim.Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës (MPJD), Donika Gërvalla ka thënë se shka,rkimi i ambasadorëve të emëruar polit,ikisht është vetëm një hap drejt reform,ave që do të bëjnë në shërbi,min diplomatik.Gërvalla në një konfer,encë për media, deklaroi se president,ja Vjosa Osmani, ka miratuar dekr,etet për lirimin e ambasado,rëve politikë gjatë ditës së djeshme.‘Minist,ria Punëve të Jashtme dhe Diasporës, i ka propozuar preside,ntes të miratojë dekretet për lirim nga detyra të gjithë ambas,adorët të emëruar politikisht. Presid,entja Osmani dje ka nxjerrë dekretet duke vepruar në përp,uthje me propozimin. Lirimi nga detyra dhe tërheqja e ambasadorëve të emëruar politiki,sht është bërë në frymën e programit qeveri,sës të miratuar, ku parasheh reformimin e shë,rbimit diplomatikë të Republikës së Kosovës”, theksoi ajo.
Gërvalla tha se do të vazhd,ojnë edhe me vendime tjera sa i përket shërbimit diplomatik, teksa bëri të ditur se për,zgjedhje e ambasadorëve të rinj do të bëhet jav,ëve në vazhdim.“Në javët në vijim do të bëhet përzgjedhje e ambasadorëve të rinj, si dhe do të vazh,dojë reforma. Reforma është e von,uar, kjo po përgatitet në mënyrë serioze”, deklaroi ajo.Ministrja falënd,eroi të gjithë ambasadorët politikë për punën qe kanë bërë.Emrat e 12 amb,asadorëve që kanë qenë të emëruar polit,ikisht, e që u liruan nga detyra:
Beqë Cufaj Gjermani
Nait Hasani Shqipëri
Arbër Vllahiu Çeki
Lirim Grejqevci Holandë
Shpend Kallaba Hungari
Gezim Kasapolli Kroaci
Avni Kastrati Slloveni
Gjergj Dedaj Maqedonia e Veriut
Hajdin Abazi Australi
Ylber Hysa Mali i Zi
Avni Arifi Emiratet e Bashkuara Arabe
Amir Ahmeti Katar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *