Donika Gërvalla Nuk Duron Më Ju Drejtohet Deputeteve Te PDK-Se Pas Shume Fjaleve – “Ju Jeni Fajtor Qe Hashim Thaci E Kadri Veseli Jane Ne Hagë, Mos Mi Leni Mua Fajet…”

admin 0

Donika Gërvalla Nuk Duron Më Ju Drejtohet Deputeteve Te PDK-Se Pas Shume Fjaleve – “Ju Jeni Fajtor Qe Hashim Thaci E Kadri Veseli Jane Ne Hagë, Mos Mi Leni Mua Fajet…”

Donika Gërvalla nuk duron më ju drejtohet deputeteve te PDK-se pas shume fjaleve – “Ju jeni fajtor qe Hashim Thaci e Kadri Veseli jane ne Hagë, mos mi leni mua fajet…”
Gërvalla deputetëve të PDK-së: Ju jeni fajtor pse prirësit tuaj ndodh,ën në Hagë, Gjykata Speciale nuk ka p,ikur nga qielli.Ministrja e Punëve të Jashtme, Donika Gërvalla në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës ka thënë sot se Gjh,ykata Speciale nuk është ins,taluar nga Serbia, por është votuar në Kuvendin e Kosovës dhe për këtë iu drej,tua deputetë,ve të PDK-së “fajtor jeni ju”.Gërv,alla ka thënë se korrup,sioni në Kosovë është insta,luar pikër,isht nga Partia Demokratike e Kosovës.Duke folur për Gjh,ykatën Speciale, ministrja thek,soi se e vërteta është e mirë, dhe se kjo gjh,ykatë nuk është ins,taluar nga Serbia.

“Gjh,ykata Speciale nuk është insta,luar ngas Serbia, është instaluar nga ju. Sepse ju jo vetëm që nuk keni lufh,tuar por nuk keni ndërmarr asgjë për dën,imin dhe gjh,ykimin e kh,ërimeve të pasluh,ftës, por jeni munduar ta evitoni këtë dhe e keni bërë të mundur krijimin e Gjh,ykatës Speciale dhe e keni votuar. Gjh,ykata Speciale nuk ka pikur nga qielli, dhe tani jeni në nevojë për të sqaruar se përse e keni bërë një gjë të tillë. Ju jeni pikërisht përgjegjës që prirësit tuaj sot ndodhën në Hagë, duke moh,uar të vërtetën nuk do të gjeni zgjidhje”, tha Gërvalla.Ai shtoi se si minis,tre është zotuar që interesat e Kosovës t’i përfaqësoj në mënyrën më të dejën të munds,hme në arenë ndërkombëtare.“Po ju drejtohem juve deputetëve të PDK-së. Korh,rups,ioni nuk është shpikje e jona e as nar,rative e Serbisë, por relatitet i hidhur i qytetarëve të Republikës së Kosovës. Qeveria jonë është zgjedhur për të lufh,tuar kh,ërimin e korh,rupsionin e instaluar më së shumti nga ju, nga PDK. Ju jeni përgjegjës për instalimin e korh,rupsionit, dhe është detyra jonë luh,ftimi i korh,rupsionit”, ka thënë Gërvalla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *