Dorezohet Albin Kurti / Ka Nje Lajm Te Hidhur Per Votuesit E VV-Se! Ja Per Cfare Behet Fjale..

admin 0

Dorezohet Albin Kurti / Ka Nje Lajm Te Hidhur Per Votuesit E VV-Se! Ja Per Cfare Behet Fjale..

Kandidati për kryeministër nga radhët e Lëvizjes Vetë.vendosje Albin Kurti duke se ka he.qur dorë nga ideja e tij për ‘Bashkim Kombëtar’.
Ai në përvjetorin e “Besëlidhjes së Lezhës (1444)”, ku morën pjesë edhe përfaqësues të shqip.tarëve nga Tuzi, Maqedonia, Medvegja dhe Bujanovci, ka thënë se momentalisht një hap i tillë është i pa.mundur për shkak të Kushtetutës së Kosovës.
“Fatkeqësisht Kushtetuta e Kosovës e ka në kundërthënie Nenin 1.1 me Nenin 1.3… Neni 1.1 thotë që Ko.sova është shtet i pavarur, sovran dhe demokratik, ndërkaq Neni 1.3 na e ndalon bashkimin me një shtet tje.tër, në këtë kuptim pavarësia e Kosovës nuk e lejon në mënyrë Kushtetuese bashkimin me një shtet tjetër të pavarur si Shqipëria, njëkohësisht paraqet edhe pengesë edhe për integrime të llo.jit tjetër siç është ai evropian, tashmë në Kosovë kur s’kemi ligj për referendum dhe kur s’e ndryshojmë dot Kush.tetutën tregon që duhet të bëjmë më shumë punë dhe do të kalojë ca kohë deri sa të mbërrijmë deri në atë pikë,” tha Kurti.
Kurti evidentoi fushat në të cilat Kosova dhe Shqipëria duhet të bashkë.punojnë, ndoshta ende më shumë pasi ai të marrë drejtimin e Qeverisë.
“Shipëria dhe Kosova, si shtete, si institucione, si politika duhet të bashkë.rendohen drejt bashkimit integrimit, mbi të gjitha në tri fusha kryesore, në atë të sigurisë së përbashkët, en.ergjisë dhe burimeve natyrore dhe atë të politikës së jashtme të kombit shqiptar,” tha Kurti.

Mirëqenia e shqiptarëve në rajon dhe padrejtësitë me të cilat ato për.ballen ishte një tjetër shqetësim ku u ndal lideri i Vetëvendosjes.
“Politikë-bërja te shqiptarët duhet me patjetër t’i rikthehet Lezhës, t’i rikthehet besëlidhjes në mënyrë që edhe të dalim nga vështirësitë që i kanë shqiptarët kudo, por edhe të ve.ndosemi në binarët e demokracisë e drejtësisë, zhvillimit dhe progresit të cilat nuk e lënë asnjëherë prapa, vetëm mirë.qenia për të gjithë është mirëqenie,” tha Kurti.
Besëlidhja e Lezhës, e njohur si Lidhja Shqiptare e Lezhës, Kuvendi i Le.zhës, Liga e Princërve Shqiptarë, është Kuvendi i Princave Shqiptarë të viteve 1444, të cilët dëshironin të shkë.puteshin nga lidhja me Perandorinë Osmane e cila krijohej me ndikimin ushtarak osman.
Besëlidhja e Lezhës u mbajt më 2 mars 1444, në katedralen e Shën Nikollës në Le.zhë. Si organizatorë të kuvendit merret i posa kthyeri nga Stambolli, gjenerali shqiptar në perandorin osmane Gje.rgj Kastrioti-Skënderbeu.
Qëllimet e kuvendit ishin bashkimi i sa më shumë fisnikëve e principatave nga to.kat që më parë në botë krishtere ishin të njohura si toka të Perandorisë së Bizantit, si dhe ri.mëkëmbja e Mbretërisë së Arbrit. Ky kuvend mbështetej edhe nga Papa pasi që më këtë do të ndalohej apo së paku do të nga.dalësohej depërtimi i Perandorisë Osmane në Ballkan e që në vete sillte edhe fenë islame.
Vendimet e kuvendit ishin krijimi i një Besëlidhje Arbërore në krye me Skë.nderbeun, formimi i një ushtrie të përbashkët të komanduar nga Skënderbeu si kapiten i përgjithshëm dhe kr.ijimi i një arke të përbashkët për të përballuar shpenzimet e luftës.
Ushtria e Besëlidhjes u krijua e përbërë nga repartet e bujarëve shqip.tarë dhe garda personale e Skënderbeut. Të gjithë princërit u zotuan të përkrahnin me ushtri, me ushqime dhe para ku.ndër Sulltan Muratit II.
Lidhja e Lezhës në historinë shqiptare shënon një hap përpara bash.kimit politik të tokave shqiptare në një shtet të përqendruar, me të cilin arrin pikën kulmore tradita shtetërore në me.sjetën shqiptare.
Për më shumë vite e shekuj, por edhe sot ky Ku.vend merret si shembull i krijimit dhe mbajtjeve të kuvendeve me karakteristika shqiptare demokratike, në të cilat vendos shumica e pjesë.marrësve dhe udhëhiqen nga një i ri që respekton mendimet e pleqërisë shqiptare.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *