Driton Selmanaj nuk “mat” fjalet per Albin Kurtin dhe Vjosa Osmanin – Po si nuk keni turp?

admin 0

Driton Selmanaj nuk “mat” fjalet per Albin Kurtin dhe Vjosa Osmanin – Po si nuk keni turp?

Deputeti i LDK-së, Driton Selmanaj ka reaguar ndaj deklaratave të kryeministrit Kurti dhe presidentes Osmani në lidhje me rritjen e numrit të ras.te.ve dhe fat.al.ite.teve të v.r.us.it.në Kosovë.Selmanaj ka hedhur kr.it.ika të ash.pra ndaj dy liderëve duke thënë se të njëjtit kanë lënë qytetarët në mës.hi.rë të fatit pa vak.si.na.Sipas tij, mjekët, in.spek.torët e pol.ic.ët janë pa shtesa teksa krejt çka po bëjnë Kurti e Osmani është f.ajë.simi i të tjerëve.“Jeni ngritur në politikë me mashtrim dhe viktimizim dhe të tillë do përfundoni, si udhëheqësit më të tur.psh.ëm dhe më me.di.okër të hi.st.orisë më të re të Kosovës”, ka shkruar Selmanaj.Postimi i plotë i tij:/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

A ka më ke.q?!Kryeministri fa.jë.son popullin thotë që do gjashtëfishoj numrin e in.sp.ekt.orëve dhe do të zgjasë orarin e punës së pol.ic.ëve për të t’ju shqiptuar gj.o.ba dhe dis.cip.lin.uar qytetarët. Presidentja sot paska fa.jës.uar shtetin zvicran për mos vak.si.n.im të bashkëatdhetarëve tanë, e nga ana tjetër lajmet mor.to.re nga vi.rus.i nuk kanë të ndalur.Vetëm bi.no.mi Kurti – Osmani nuk kanë asnjë f.aj vetëm?!Po si nuk keni t.urp?!I keni lënë qytetarët nën mës.hi.rën e Zotit pa va.ksi.na, pol.ic.ët, mjekët, in.spe.ktor.ët pa shtesat e merituara dhe në fund fa.jës.oni të tjerët.Jeni ngritur në politikë me mas.htr.im dhe vik.ti.mi.zim dhe të tillë do përfundoni, si udhëheqësit më të tu.rps.hëm dhe më me.dio.kër të historisë më të re të Kosovës.Ju kemi thënë me kohë, por nuk na besonit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *