Dy Policët Që Rrezíkuan Jetën Për T’iu Dalë Në Ndihmë Banorëve Në Fushë Kosovë. RESPEKTE (FOTO)

admin 0


Dy Policët Që Rrezíkuan Jetën Për T’iu Dalë Në Ndihmë Banorëve Në Fushë Kosovë. RESPEKTE (FOTO)

Në një objekt banesor në Fushë Kosovë mbrëmë ka shpërthyer zja.rri, për shkak të djeg.ísë njehsorëve elektrik. E për t’iu dalë në ndihmë banorëve aty menjëherë ka shkuar një ekip i Poli.cisë së Kosovës
Në grupin Network Prishtina, një qytetare ka publikuar një foto ku shihen dy po.licët që iu kanë dal në ndihmë qytetarve aty.“Këta dy pol.icë kanë rr.ez.íkuar jet.ë.n vetëm për t’iu dalë në ndi.hmë qytetarëve në zj.arin që ka ndodhur mbrëmë në një ndërtesë në Fushë Kosovës”, ka qenë mbishkrimi i kësaj fotografie.D etaje për këtë r .ast ka dhënë edhe. P.oli.cia e Kosovës, përmes raportit 24 orësh. Poli.cia ka bërë me dije se dy zyrtarët po.lic.orë kanë kërkuar ndihmë m. jekësore më pas.

“Rr. Hajrullah Zymi, Fushë Kosovë 17.03.2021-21:45. Njësitet poli.co.re pasi kanë pranuar inf.ormatën për një in.cident z ja.rri kanë dalë në vendin e n .gjarjes, dhe kanë vër.ej.tur se, një ko.mpleks banesor është përfshirë në ty..m, për shkak të d .jegies së njehsorëve elektrik. Në vendin e n g.jarjes kanë dalë edhe z. jarrfikësit, ekipet mj.ekësore dhe njës.itet e KEDS-it, të cilët kanë k ry.e.r veprimet e nevojshme. Si p .asojë e z .jarrit dhe ty.mit, ndihmë mje.kësore kanë kërkuar dy zyrtarë p.oli.cor dhe disa qytetarë, dhe sipas m .jekëve gj endje e tyre është stabile. Lidhur me r .astin është informuar edhe p roku.rori, ndërsa për sh .kaqet e z ja.rrit pritet që në vendin e n gjar.jes të dalë. edhe e k.sperti i z ja.rrit”, thuhet në raport.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *