E BUJSHME, Agron Shehaj kand.idon për kryetar të Par.tisë Dem.okratike!…

admin 0

E BUJSHME, Agron Shehaj kand.idon për kryetar të Par.tisë Dem.okratike!…

Agron Shehaj kand.idon për kry.etar të PD-së. Lajmin e ka bërë të ditur vetë Shehaj përmes një postimi në ‘Fa.ceb.ook’.
Shehaj thekson se konkurimin nuk e sheh si garë për një post, por si një përpjekje të përbashkët me të gjithë demo.kratët që dëshirojnë që partia të jetë partia e anëtarëve: një pa.rti e vërtetë demo.kratike, moderne dhe e hapur.
REA.GIMI I SHEHAJT
Shqipëria ka sot nevojë për opzitë të fortë, pari.more dhe frymë.zuese. Shqipëria ka sot nevojë për Part.inë Demok.ratike!
Ne demo.kratët do ta kapërcejmë gjendjen e vësh.tirë ku jemi dhe do ngrihemi më të fortë se më parë. Përballë autokracisë, korrupsionit dhe paaftësisë së qeverisë, ne do të ndërtojmë alternativën e lirisë, ndershmërisë dhe aftësisë.
Për këtë duhen energji të reja, vizion i ri, drejtim i ri.

Me ketë bindje, kam vendosur të kandidoj për kry.etar të Par.tisë sime. Konkurimin nuk e shoh si garë për një post, por si një përpjekje të përbashkët me të gjithë demo.kratët që dëshirojnë që partia jonë të jetë partia e anëtarëve: një parti e vërtetë dem.ok.atike, moderne dhe e hapur.
Unë besoj se çdo njeri duhet të l uft.ojë duke dalë në shesh për atë që beson. Unë besoj se shërimi nga humbja vjen nga veprimi dhe jo nga apatia e ankimit për padrejtësitë, që sigurisht kanë ndodhur. Unë besoj se përparimi vjen përmes ndryshimit dhe jo ripërsëritjes së të njëjtave gab.ime.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *