E Bujshme, Amb.asada Gjermane Del Me Një Njoftim Për Vizat E Punës, Lista E Pritjes Për Terminet Hapet Me Kete Date…

admin 0

E Bujshme, Amb.asada Gjermane Del Me Një Njoftim Për Vizat E Punës, Lista E Pritjes Për Terminet Hapet Me Kete Date…

Më 1 janar 2021 në Gjermani ka hyrë në fuqinë e rregullimit të vijës dhe të ahstuquajturës “Rregullimi për Ballkanin Perëndimor (§ 26 paragrafi 2 Urdhëresa për Punësim) gjerman të punës. Kjo vazhdon të ketë vlerë për çdo vend të punës – pavarësisht kualifikimit të njohur.
Kandidatët e privilegjuar janë punëkërkuesit gjermanë, ose shtetasit e BE-së. Për më tepër, paga dhe kushtet e punës nuk duhet të jenë më pak të favorshme, se ato një punëdhënës tjetër i krahasueshëm në Gjermani.
Nëse keni gjetur një punë pune të përshtatshëm, atje ku keni bërë punëdhënës një ofertë detyruese në formë të Deklaratës së punësimit (“Deklarata për marrëdhënien e punës”).
Lista e pritjeve për datat në muajin vijues do të ndodhë çdo muaj në një aktualitet ambasadash për caktimin e termineve. Ju lutemi vini re në rast të kërkesës së madhe për datat, mund të ndodhë që të gjithë të interesuarit të jenë një muaj që të regjistrohen në listën e pritjeve për cakti.min e një termini.
Për terminet që nuk janë në muajin e ardhshëm ka regjistrim të mjaftueshëm. Prandaj lista e pritjes për datat për muajin shtator është mbyllur. Lista e pritjeve për tetorin do të hapin të martën, 7 shtator në orën 11:00 të mëngjesit.
Prandaj ju lutemi që rregullisht të Kontrolloni edhe kutinë Spam- / Junk dhe opcionet e saj. Përndryshe ju rrezikoni të mos pranoni njoftime dhe në këtë mënyrë termini i juaji në ambasada skadon. Një rast të tillë nuk mund të caktohet një termin zëvendësues.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *