E bujshme Zbulohet marrëveshja e fshehtë e Edi Ramës me gruan e Lulzim Bashës ja cfare pritet ne shtator…

admin 0

E bujshme! “Zbulohet marrëveshja e fshehtë e Edi Ramës me gruan e Lulzim Bashës”, ja cfare pritet ne shtator…

Shkrim ne Fa cebook nga Bledi Mane: 1./ E njeh nd okush Xhelal Bashën, babain m ekanik, të he shtur e të lo dhur të Lulzim Bashës?Po Remzie Bashën mësuesen e fillores përveç ish nxënësve të saj, a e ku jton dikush? Pë rjashtim bën vetëm djali i tyre i vogël, Erlindi, i cili njihet pak f are se u largua i ll ahtarisur nga puna që bënte në Gj ykatën e La rtë. I ku i fr ikësuar para se ta ka pte ve tt ingu.
Kjo familje e thj eshtë ti ro nce do vazhdonte e qe të të ça pte ta vën e dh eut apo të mbu shtte ujë te p usi në fund të ob orrit p oshtë ca racit por re hatinë ia pr ishi kr ushqia e djalit të madh, i cili ndryshe nga tr adita, u mo rr për burrë nga një la be.
Aurela e Xhaferrit dhe e Xhanes ia vu ri sy rin që në gjimnaz dhe c a me po se si vi tetin e saj dhe c a me le kët e fa jdeve të Ve fa-s, e jo shi. Aurela gjeti bu rrë qysh në vitin 1994 por qy sh nga viti 1994 Lulzim Basha nuk ka gj etur gr ua, Luli ka gjetur një shtr ydhëse.

Fu ndja janë më të q etë kështu. Luli 8 vjet në op ozitë b ëri l ekë pa fund pa fi rmosur as gj ëkundi e nuk mban as një për gjegjësi li gjore. Në sht ator i of rohet Ramës duke ma rrë 7 ministri dhe vetë bëhet kryetar parlamenti përsëri duke u pa suruar e duke mo s fi rmosur asgjë me dorën e tij. Pr otestat me mo lotov zv eniten nd ërkohë op ozita pë rçahet më dy sh. Op ozita e Aurela Bashës qe veris me Edi Ramën, nd ërkohë op ozita fu ndore e Sali Berishës dhe Monika Kryemadhit as ç izme për të gju ajtur në p arlament nuk do kenë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *