E FUNDIT/ Bregoviç hap koncertin me kenge shqip ne Festen e Birres. Jeni kunder apo pro?!

admin 0

E FUNDIT/ Bregoviç hap koncertin me kenge shqip ne Festen e Birres. Jeni kunder apo pro?!

Bashkia e Korçës: Bregoviq hap kon,certin me këngë shqip në Festën e Birrës.Këngëtari serb, Goran Bregoviq, ka zgjedh,ur ta këndojë këngën “Kosovska” në gjuhën shqipe në Festën e Birrës në Korçë, e cila supo,zohet se përçau bendin “Bijelo Dugme”.Kështu ka bërë me dije Bashkia e Korçës nëpër,mjet një postimi në ‘Facebook’, teksa ka pritur që publiku t’i ofrojë mik,pritje këngëtar,it serb.“KOSOVSKA është kënga shqipe që ka zgjedh,ur Goran Bregovic për të çelur nesër koncert,in në Korçë. Ai me muzikën e tij të mrekulluesh,me dhe publiku i festës me mik,pritjen entuzi,aste do të japin nesër nga Korça mesazhin se arti dhe kul,tura janë ura miqësie që lidhin popujt”, shkruh,et në postimin e tyre.
Përkundër pre sion,it të madh publik të një rangu të gjerë të artist,ëve shqiptarë, Bashkia e Korçës ka vendosur që ta lejojë Bregoviqin të përfor,mojë në Festën e Birrës. Ai do përfor,mojë në natën e fundit të këtij festival,i.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *