E FUNDIT / CIA Amerikane Zbulon Gjithcka !! Ja Arsyeja Se Pse Serbia Eshte Kaq E Interesuar Pas Kosoves..

admin 0

E FUNDIT / CIA Amerikane Zbulon Gjithcka !! Ja Arsyeja Se Pse Serbia Eshte Kaq E Interesuar Pas Kosoves..

Pe së vjet më parë, një tekst u titullua “Ja pse Kosova është kaq e rëndësishme për amerikanët, engjëjt dhe fran.cezët”, është treguar një teori shumë inter.esante.Pesë vjet më parë, teksti, “Ja pse Kosova është kaq e rën.dësishme për amerikanët, engjëjt dhe francezët”, është treguar një te.ori shumë interesante për procese të ndryshme që e kanë quar në turbullime Kosovën, shkruan ga.zeta serbe Novosti, duke vazhduar tutje se e njëjta gjendje është aktuale edhe sot.Le të shkojmë nga..dalë dhe lehtë: Që nga 14 gushti i vitit 2000, kur UNMIK-u, mori nën kontroll “Trepçën” në Kosovë dhe që nga ajo kohë ajo vepron në dy mjedise li.gjore si dy subjekte juridike, që nënkupton vërtet një status të vështirë, shkruan Novosti, për.cjell Gazeta Insajderi.
Ndërsa një raport i përgatitur nga CIA vlerëson se pse është ky in.teres kaq i madh për Kosovën, jo vetëm nga serbët por edhe nga vendet tjera të botës, për.cjell Insajderi.
Në kuptimin organizativ, kompania është e ndarë etniki.sht në Trepçën Veriore dhe Trepçën Jugore. Trepça veriore përbëhet nga minierat dhe flotacioni i Leposaviqit, metalurgjia e Zveçanit, për shkrirjen e plumbit, rafinerinë e plumbit, përpunimin e mbe.turinave, transportin e mallrave, ndërsa Trepça Juogre ku drejtohet nga shqiptarët përbëhet nga mi.niera e Standërgut, Hajvalia, Kishnia, Novobërda, Metalurgjia e Zinkut, Industria Ki.mike dhe Fabrika e Baterive.

Që nga viti 1995, “Trpeça” ka fun.ksionuar në fabrikën e baterive industriale në Pejë, “Famipa” në Prizren dhe “Fapol” në Po.dujevë.Kurse thëngjilli mbetet njëra nga re.zervat e Kosovës ku ekspertët amerikanë kanë vlerësuar se vlera e tij është pesëqind miliardë dollarësh dhe ka rezerva edhe 16 shekuj të plot.ë në Kosovë andaj nuk duhet të habitemi pse kjo Kosova është një territor me një interes shumë të ve.çantë dhe shumë shtete luftojnë për atë rajon.
Tema e “pasurive magjike” të Kosovës ka filluar për herë të pa.rë rreth dhjetë vjetë më parë. Në kohën kur janë publikuar të dhënat për resurset natyrore që dis.ponon Kosova, si sasi të mëdha të kromit (20 përqind të shumicës së përgjithshme të kromit në botë), nikel, zink magnez, argjend, ari, bismut dhe metale të tjera të rralla vlerësohet se re.zervat e Kosovës për thëngjillin, gazin natyror dhe metale janë me vlerë pesëqind miliardë do.llarë.
Ky vlerësim, pak më vonë, u konfirmua edhe nga CIA nga një raport të për.gatitur nga ta, ku standardeve ndërkombëtare Kosova vlen më shumë se Serbia, në vlerë prej pesëqind mili.ardë dollarësh, ndërsa vetëm Serbia në vlerë prej dyqind miliardë do.llarësh.
Ndërsa sipas vlerësimeve të UNMIK-ut sipas një publikimi se çfarë mini.erash kosovare mund t’i ofrojë kompanive të minierave botërore ku në radhë të parë si burimi më i rënd.ësishëm, ekspertët kanë vlerësuar se janë zinku dhe plumbi.
Sipas këtyre vlerësimeve, Standërgu, Hajvalia dhe Novobërda kanë në to.tal 21.5 milion ton të plumbit mineral që përmban, zink dhe argjend në sasi të mjaftueshme për shfrytë.zim. Përveç kësaj kompleksi “Feronikel” ofron më shumë se rreth 1.7 milionë tonë boksit dhe rreth 14 milionë ton minerale që përmban 1.3 përqind nikel dhe 0.07 për qind kobalt, magnez në Stre.zovc 2.8 milion tonë dhe 1/7 milion tonë në Golesh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *