E FUNDIT/ Kadri Veseli flet nga HAGA per Albin Kurtin – “Lehte me e mashtru popullin tend”

admin 0

E FUNDIT/ Kadri Veseli flet nga HAGA per Albin Kurtin – “Lehte me e mashtru popullin tend”

Lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli qënd,roi sot në Hagë, për t’u interv,istuar nga pro kjuror,ët e Dhoma ve të Specia,lizuara për disa orë radhazi.Pas përfundimit të interv,istimit të sotëm, Veseli dek laroi se nuk dësh,iron të tregojë në çfarë cilë,sie është interivstuar duke thënë se Iufj,ta e UÇK-së ishte e drejtë.Ndër të tjerash në një dek,larim që pati për Klan, Veseli u pyet gjith,ashtu për deklaratën e dikurs,hme të Albin Kurtit ku tha se ‘Kur Vetëv,endosje do të jetë në Qeveri nesër, Vetëvendosje është subjekti qev,eri që juve nuk ju dorë zon në Gjh,ykat ën Spec iale, se na s’e njohim Spe cialen’.“Nuk do të ishte korre kte nga ana ime të inter,pretojë diçka, edhe pse po të më ki,shit pyetur në Prishtinë do të jepja përgjigje që do të ndodhte ashtu. Nuk duhet ndërr,uar qëndrimet tona as kur jemi në poz,itë, as në opozitë, duhet të kemi korr,ektësi. Është lehtë me masht ru popullin tënd, në një rret,hanë të cakt,ume edhe më lehtë.
Por duhet të jemi ko,rrekt, t’i shkojmë gjërave deri në fund, e çfarë duhet të foku,sohemi është ta mbrojmë këtë të vër,tetë ne. E krejt kjo lidhet me një gjë, fëmijët tanë duhet të kenë perspek,tivë të sigurt dhe të qartë dhe kjo arri,het kur Kosova është në O KB, NA TO e në BE, kur ka zhvi,llim ekonomik, mirëqenie shtet li gjo,r. Është e pand,ershme të mbash qëndrimet që ndërl,idhen nga momentumi yt, apo nga një fri j,kë e caktuar. Kush ka frij,kë do të vdej, së frij,kacak, kur të jetë i drejtë do të jetë gjithm,onë në anën e drejtësisë. Kështu do të jem unë, më ka përcjell kjo i bëra 52 vjet dhe s’besoj se do të më ndalë. Besoj në kombin tim, në vlerat e komb,it tim”, tha Veseli.
Veseli tha poashtu se uron që kurrë mos të ketë më Iufj,të me Serbinë.“Ishallah kurrë më nuk ndodhë Iufj,ta me Serbinë, por jemi për shtet li gjo,r, partner,itet me ushtri e poI,ici të fuqishme, jo me fjalë të mëdha”, tha Veseli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *